“Đội đặc nhiệm” Bắc Giang nằm vùng tại cửa khẩu Trung Quốc
NEW Nguyễn Thu 17 Tháng Sáu, 2021

Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song các cơ quan chức năng đang nỗ lực để vận chuyển và xuất khẩu quả vải thiều Việt Nam sang thị trường[...]

“Đội đặc nhiệm” Bắc Giang xuất khẩu vải sang Trung Quốc
NEW Nguyễn Thu 15 Tháng Sáu, 2021

Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song các cơ quan chức năng đang nỗ lực để vận chuyển và xuất khẩu quả vải thiều Việt Nam sang thị trường[...]