Báo ngay công an huyện người không tuân thủ phòng chống dịch CoVid-19
NEW Lục Ngạn Net 25 Tháng Năm, 2021

Tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Trong nước, từ ngày 27/4/2021 đã xuất hiện trở[...]

Vì Lục Ngạn không Covid-19
NEW Lục Ngạn Net 24 Tháng Năm, 2021

Sáng 24/5, tại sân khối Đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lục Ngạn tổ chức “ra quân tăng cường lực lượng, quyết tâm thực[...]