Đại gia “chân đất” một mùa trắng đêm
Chưa được phân loại Lục Ngạn Net 11 Tháng Sáu, 2021

Vựa vải lớn nhất miền Bắc đang trong những ngày rộ vụ, để kịp những chuyến hàng ra chợ bán, những đại gia “chân đất” vùng vải thiều Lục Ngạn[...]