Giá vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang trên thị trường ngày hôm nay
Chưa được phân loại Nguyễn Thu 7 Tháng Sáu, 2021

Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang đang vào mùa thu hoạch và được phân phối trên toàn quốc và xuất khẩu sang nước ngoài. Vậy giá vải thiều Lục Ngạn[...]