Lục Ngạn Bắc Giang – Không chỉ có quả ngọt
DU LỊCH,Địa danh Võ Hằng 13 Tháng Mười, 2021

Là một huyện miền núi, Lục Ngạn Bắc Giang hôm nay có những bước trở mình lớn. Không còn gói gọn trong sản xuất nông nghiệp, Lục Ngạn từng bước[...]

Những người nổi tiếng ở Bắc Giang trên lĩnh vực nghệ thuật
GIẢI TRÍ Võ Hằng 13 Tháng Mười, 2021

Những người nổi tiếng ở Bắc Giang không phải là ít. Nơi đây luôn được xem là nơi sản sinh ra những con người tài năng cho đất nước. Trong[...]